Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Gerd Leonhard นักคิดนักเขียนเกี่ยวกับอนาคต (Futurist) ชาวสวิส ได้เคยพูดไว้ในปี 2013 ว่า “อนาคตภายใน 6-7 ปี ข้อมูลจะมีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองมากกว่าพลังงาน” Gerd ได้สรุปในเบื้องต้นว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของโลกได้เคลื่อนตัวจากการที่เคยขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำมัน (Oil) ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data) ซึ่งในอดีตเราคงคุ้นเคยกับกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน (Big Oil) กลุ่มบริษัทผู้ค้าน้ำมันยักษ์ใหญ่ทั้ง 5 บริษัทที่เราคุ้นเคยได้แก่ บีพี, เซพรอน, เอ็กซอนโมบิล, เชลล์ และโทเทล

การจัดการในแนวคิดที่กำลังมาแรงคือเรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากพัฒนาการของเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ ในปัจจุบันที่ทำให้เกิดการมีข้อมูลมากมายหลายรูปแบบจากหลายแหล่งที่มา ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่มีจำนวนมากมายหลายแบบและยังขนาดใหญ่โตมากจนบางคนเรียกว่าอภิมหาข้อมูล การเกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ 5 ส่วน คือ

1. ข้อมูลมีปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็ว (Volume) จนทำให้การจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเดิมทำได้ยาก และอาจจะไม่สามารถจัดเก็บได้ทั้งหมดต้องมีการจัดเตรียมที่เก็บข้อมูลที่มีความเฉพาะ

2. ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลายรูปแบบ (Variety) มีปริมาณแบบการนำเสนอข้อมูลที่มากแบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถเสนอได้ในหลายช่องทางเช่น ข้อความ รูปภาพ วีดิโอ มัลติมีเดีย

3. ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (Velocity) เกิดเป็นข้อมูลที่ใหม่ทันสมัยและเพิ่มปริมาณที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วจากทุกสื่อทุกช่องทาง เช่น ข้อมูลจาก Social Media ข้อมูล Transaction ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น

4. ข้อมูลจะมีการปรับเปลี่ยนไปต่อเนื่อง (Veracity ) จากการที่ข้อมูลมีความไม่ชัดเจน ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว (unstructured) อาจมีให้เห็นได้ไม่ชัดเจน (uncleaned) หรือสูญหายล้าสมัยได้ง่าย

5. ข้อมูลมีมูลค่า (Value ) จากการที่ข้อมูลเริ่มมีการนำมาใช้งานเชิงธุรกิจที่มากขึ้นทำให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการ

จากที่มีการพูดถึงข้อมูลขนาดใหญ่กันเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน อาจเพราะเป็นยุคที่ข้อมูลจาก Social Media ที่เฟื่องฟู จนมีข้อมูลเกิดขึ้นจำนวนมาก ทุกคนสามารถที่จะผลิตข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย และยังเกิดมีอุปกรณ์ (Device) ที่มีความหลากหลายจำนวนมากราคาถูกลง จนเกิดมีอัตราการขยายตัวการใช้ที่สูงขึ้นมีการเข้าถึงใช้งานข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าข้อมูลนั้นมีขนาดใหญ่จริงหรือไม่และจะใช้ช่วยในการทำงานได้ดีแค่ไหน

รวมลิงค์เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

BI การเปลี่ยนแปลงของ Business Intelligence เมื่อมาเป็น Big Data Analytics ในธุรกิจองค์กร

Big Data นิยามคำศัพท์ บิ๊กดาต้า (Big Data Definition)

Big Data การจัดทำแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data Plan)

Big Data การทำเหมืองข้อมูลโดยวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

Big Data การประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในภาคราชการ

Big Data การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมควรทำอย่างไร

Big Data การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมควรทำอย่างไร

Big Data ควรค่าแก่การสนใจและนำมาใช้ในงานแค่ไหน

Big Data ประเด็นด้านกฎหมายในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในประเทศไทย

Big Data ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

Big Data รวมข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (ฺBig Data)

Big Data รูปแบบการบริการข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Government Big Data as a Service) ของไทย

Big Data เรื่องการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

Big Data เรื่องคลังข้อมูล (Data Warehouse)

Big Data เรื่องคลังข้อมูล (Data Warehouse) และทะเลสาบข้อมูล (Data Lake)

Big Data เรื่องชาวโลจิสติกส์พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ยุคอภิมหาข้อมูล

Big Data เรื่องทะเลสาบข้อมูล (Data Lake)

E-Book สไลด์ประกอบการสัมมนา Big Data and Analytics (ปี 2558)

แนะนำ DIP360 แหล่งเรียนรู้ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-

-

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com