Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Big Data ควรค่าแก่การสนใจและนำมาใช้ในงานแค่ไหน


จากที่มีการพูดถึงข้อมูล Big data กันเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน อาจเพราะเป็นยุคที่ข้อมูลจาก Social Media ที่เฟื่องฟูจนมีข้อมูลเกิดขึ้นจำนวนมาก ทุกคนสามารถที่จะผลิตข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยังเกิดมีอุปกรณ์ (Device) ที่มีความหลากหลายจำนวนมากราคาถูกลง จนเกิดมีอัตราการขยายตัวการใช้ที่สูงขึ้นมีการเข้าถึงใช้งานข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าข้อมูลนั้นมีขนาดใหญ่จริงหรือไม่และจะใช้ช่วยในการทำงานได้ดีแค่ไหน

ปัจจุบันการใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารที่มากขึ้นทุกคนแทบจะมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลท หลายคนเริ่มใช้งาน Application ที่ถูกพัฒนามาสนับสนุนชีวิตประจำวันหลายสื่อ หลายรูปแบบความนิยมในการใช้ Social Network การทำธุรกิจหรือธุรกรรมออนไลน์ทำให้มีข้อมูลเกิดขึ้นในระบบจำนวนมากและเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่เป็นข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน (Unstructured) ทำให้การจัดการกับข้อมูลจำนวนมากไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการจัดเก็บไว้ใน Database รูปแบบเดิมได้ดี และการจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ทำได้ยาก หลายองค์กรมักจะมีแต่การจัดเก็บสะสมไปเรื่อย แต่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ สุดท้ายก็เป็นเหมือนข้อมูลขยะในองค์กรสิ้นเปลืองทรัพยากรในการเก็บรักษาหรือถูกปล่อยให้สูญหายไปอย่างไร้ค่า ซึ่งถ้ามีการจัดเก็บที่ดีสามารถนำมาวิเคราะห์ที่เหมาะสมจะพบว่าข้อมูลเหล่านี้ เป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่จะช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมาก สามารถใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรทำให้เกิดมุมมองใหม่ มองเห็นในสิ่งที่คู่แข่งยังมองไม่เห็นหรือไม่ได้ใส่ใจที่จะนำมาใช้ เกิดความได้เปรียบและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าในการดำเนินธุรกิจ

หากเราสนใจที่จะเริ่มใช้ Big Data อาจเริ่มจากข้อมูลที่มีในองค์กรที่ทุกแห่งมักจะมีการจัดเก็บเป็นปกติอยู่แล้วเช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ข้อมูลระบบ ERP หรือข้อมูลตัวชี้วัด KPI เป็นต้น และเรายังสามารถหาแหล่งข้อมูลจากภายนอกองค์กรได้อีก แหล่งที่มาที่สำคัญคือ Social Networks ทั้งหลาย โดยควรเน้นในส่วนของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น ปัจจุบันมีการโพสต์หรือส่งข้อมูลเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากมายในหลายช่องทางเช่น Website, Facebook, Twitter, Instragram เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งข้อมูลได้ทั้งสิ้นเพราะ เพียงแค่การกด like, การติดตาม follow, การพิมพ์คำค้นหา หรือการ check-in บอกว่าอยู่ที่แห่งไหนก็อาจเป็นข้อมูลสำคัญได้ สรุปคือทุกคนถือได้ว่าเป็นผู้สร้างข้อมูลการทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง มีโอกาสที่จะสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นมาได้เพียงแต่ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดิมที่เราคุ้นเคยและสามารถนำไปใช้ได้เลย

องค์กรในปัจจุบันควรต้องคำนึงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม วิธีการในการตัดสินใจให้สามารถตอบสนองต่อปรากฏการณ์ Big Data ที่กำลังเกิดขึ้น ปัจจุบันเรามักจะพบคำว่า “การทำเหมืองแร่ข้อมูล (Data Mining)” บ่อยมากขึ้น คำนี้มีขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับ Big Data โดยจะเน้นการค้นหาข้อมูล นำข้อมูลมาทำการจัดเก็บรวบรวมจัดแยกประเภทกลุ่มข้อมูลหาความสัมพันธ์ที่มี และนำมาทำการวิเคราะห์เพื่อใช้ให้เกิดเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เทคโนโลยีอาจจะมีความสำคัญต่อ Big Data ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการบันทึก เก็บ วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลต่างๆ แต่ความสำคัญสูงสุดมักจะอยู่ที่ตัวผู้บริหารว่าเห็นความสำคัญของข้อมูลเหล่านี้เพียงใด มีหลายงานวิจัยได้สรุปมาแล้วว่า องค์กรที่ให้ความสำคัญกับใช้ข้อมูลในการตัดสินใจหรือใช้ข้อมูลมาช่วยในการวางแผนและทำงานองค์กร เป็นลักษณะ Data-Driven นั้น จะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลอย่างเห็นได้ชัด

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com