ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ภาษีไปไหน ? 

ที่มารูป www.iok2u.com  

ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ภาษีไปไหน ? 

“ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ” เพื่อเผยแพร่งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ โดยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ ด้วยการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐมาแสดงในรูปแบบภาพรวมสถิติ (Dashboard) โดยระบุแผนที่และพิกัดโครงการให้ประชาชนสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการติดตามตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพียงเปิดเบราว์เซอร์พิมพ์ URL เว็บไซต์ govspending.data.go.th 

สามารถใส่ชื่อหน่วยงาน ชื่อบริษัท หรือชื่อโครงการ ในช่องค้นหา 

ผู้ใช้สามารถแจ้งข้อมูลทุจริตได้โดยกดที่ปุ่ม ”แจ้งทุจริต”

โดยระบบภาษีไปไหนจะทำการลิงก์ไปยังหน้าฟอร์มแจ้งเบาะแสร้องเรียนการทุจริตของสำนักงาน ปปท.

 

ข้อมูลเปิด (Open Data) คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญาหรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกำหนดความหมายที่สมบูรณ์ของการเปิดเผยข้อมูล (The full Open Definition)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

E-Book ภาษีไปไหน? ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending)

ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ภาษีไปไหน ?

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ภาษีไปไหน ?

ข้อมูลเปิด (Open Data)

---------------------------------------------

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

ค้นหาในเว็ป (Search)

Fanpage iok2ucom