Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 การศึกษากลุ่มประเทศผู้นำในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

การศึกษากลุ่มประเทศผู้นำในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

สามารถสรุปได้ดังนี้

จากการศึกษาประเทศผู้นำด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งหมด 20 ประเทศ พบว่า มีทิศทางการพัฒนาที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถสรุปการดำเนินงานเชิงบูรณาการออกเป็นทั้งหมด 7 โครงการหลัก

- Citizen Portal แพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมข้อมูลและงานบริการต่างๆ เพื่อประชาชน โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงาน สามารถหาข้อมูลสำหรับการดำเนินชีวิต รวมถึงทำธุรกรรมออนไลน์ไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐ

- Business Portal แพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมข้อมูลและงานบริการต่างๆ เพื่อภาคธุรกิจ โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงาน สามารถหาข้อมูลสำหรับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงธุรกรรมออนไลน์ ไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐ

- Open Data Portal แพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติจากทุกหน่วยงานภาครัฐ ไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจนำ ข้อมูลไปพัฒนาหรือคิดค้นต่อยอดธุรกิจของตน รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน

- Data Exchange Platform ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วถูกต้อง และน่าเชื่อถือ โดยอาจเป็นการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลกลางหรือแลกเปลี่ยนโดยตรงเลยได้ ซึ่งหน่วยงานสามารถน้ำ ข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติไปใช้ต่อ เช่น นำไปใช้กรอกข้อมูลอัตโนมัติ หรือนำไปเผยแพร่บน Open Data Platform ได้

- eAuthentication/eIdentification ระบบการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการระบุสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เมื่อต้องการใช้บริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกบริการแทนการสร้างบัญชีใหม่ทุกครั้งที่ต้องการทำธุรกรรมออนไลน์กับภาครัฐ ทำให้เจ้าของบัญชีสามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา อีกทัง้ ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน เป็นการลดขั้นตอนในการทำงานซ้ำซ้อน

- eProcurement เว็บไซต์กลางสำหรับรวบรวมการจัดซื้อจัดจ้าง มีแค็ตตาล็อกสินค้าและงานบริการให้เลือกซื้อ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว ด้านกฎหมายและสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ทำให้หน่วยงานรัฐสามารถค้นหาและจัดซื้อสินค้าและบริการที่มีที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวกในราคาที่คุ้มค่า

- Crowdsourcing เว็บไซต์กลางของภาครัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและภาคธุรกิจ

ที่มา : รายงานแผนการดำเนินงาน (Roadmap) เพื่อขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-------------------------------------------------

(ร่าง) แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

สนใจเอกสาร E-Book : (ร่าง) แผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ดาวน์โหลดที่เอกสารแนบด้านล่าง

-------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

Statistics

Users
3
Articles
1524
Articles View Hits
1869766

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com