การสำรวจความพร้อมในการปรับปรุงขององค์กร (Readiness Check)

 

การสำรวจความพร้อมในการปรับปรุงในองค์กร (Readiness Check) เพื่อประเมินว่าโอกาสในความสำเร็จในการปรับปรุงจะเกิดผลในลักษณะใด หากขาดในเรื่องใด จะเกิดผลกระทบหรือความสำเร็จในระดับใด โดยวิเคราะห์ความพร้อมใน 5 ด้านคือ

1 วิสัยทัศน์ (Vision) ขาดวิสัยทัศน์ที่ใช้กำหนดในองค์กร หรือยังไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนพอ

2 แรงจูงใจ (Incentives) ขาดความคิดเป้าหมายที่จะทำ หรือไม่มีแรงจูงใจให้ทำการปรับรุง

3 ทรัพยากร (Resources) ขาดทรัพยากรที่จำเป็นในบางด้านเช่น เงิน คน ความรู้ เครื่องมือ ฯลฯ

4 ทักษะ (Skills) ขาดบุคคลากรในองค์กรไม่มีทักษะในเรื่องที่จะปรับปรุง

5 แผนปฏิบัติการ (Action Plans) ขาดแผนในการทำงาน

 

ผลสำเร็จในแต่ละระดับ Result

1 ความสับสน (Confusion) ระดับนี้จะเกิดความสับสนในแนวทางการปรับปรุงตัวของตนเอง อาจลำบากในการกำหนดแนวทางหัวข้อในการปรับปรุง เพราะไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

2 ความล่าช้า (Delays) โอกาสเกิดผลอาจจะช้าไปได้เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจ หรือผลที่จะทำให้ความสำเร็จเกิดได้จริง

3 ความผิดหวัง (Frustration) มีโอกาสที่จะไม่สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

4 ความกังวล (Anxiety) มีโอกาสที่จะสำเร็จแต่อาจยังมีข้อที่ต้องระวัง ที่เกิดจากคน

5 ความผิดพลาด (False Starts) จะผิดพลาดได้ง่ายมาก หากขาดแผนการที่ดี

6 ความพร้อมเปลี่ยนแปลง (Change) ถ้ามีความพร้อมในทุกด้าน องค์กรนี้จะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ทันที และมีโอกาสในความสำเร็จที่สูง

------------------------------------- 

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon

 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Fanpage KKUGTA
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
Orapin Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Big Brother DIP
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
google
อัลปั้มภาพ

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com