iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

อุทยานแห่งชาติกึ่งสาธารณะอรอุมา (Onuma Quasi National Park) ฮอกไกโด ญี่ปุ่น 

อุทยานแห่งชาติกึ่งสาธารณะอรอุมา ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองฮาโกดาเตะ ในจังหวัดฮอกไกโดไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใกล้กับตัวเมืองมากๆ อุทยานแห่งนี้ประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่สำคัญและสวยงาม 4 อย่าง ได้แก่ ทะเลสาบน้ำจืด 3 แห่งนามว่า อรอุมา กรอุมา และจันทร์สายอุมา ((Onuma, Konuma, Junsaiuma) ที่มีขนาดพื้นที่ 6.16, 4.84 และ 0.36 ตารางกิโลเมตรตามลำดับ กับภูเขาโคมะงาตาเกะ (Komagatake)

โคมะงาตาเกะนั้น คือภูเขาไฟชนิดที่นักธรณีวิทยาเรียกว่า ภูเขาไฟรูปโคนที่แสดงชั้นของหินแอนดีไซต์ (Andesite stratovolcano) เกิดขึ้นมาแล้วกว่า 100,000 ปีก่อน ว่ากันว่าการระเบิดเมื่อ 40,000 ปีก่อน ทำให้โคลนภูเขาไฟส่วนหนึ่งไหลลงมาจากยอดเขาสู่ที่ลุ่มด้านใต้ของภูเขา และถมทับร่องแม่น้ำโอริโตะ (Orito) ขัดขวางการไหลลงทะเลของแม่น้ำ จนเกิดเป็นทะเลสาบทั้งสามขึ้นมา ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายจานท้องแบน มีความลึกของน้ำโดยเฉลี่ยที่ 3-6 เมตร และมีความลึกมากที่สุดที่ 13 เมตร ปัจจุบันนี้ น้ำในทะเลสาบถูกนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน และผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ยกเว้นทะเลสาบจันทร์สายอุมาซึ่งค่อนข้างเล็กนั้น มิได้เป็นจุดท่องเที่ยว แต่เป็นแหล่งที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการเก็บ ขาย Junsai : Brasenia schreberi (พืชน้ำชนิดหนึ่ง) อันเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบ

การระเบิดของภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที่สำคัญและสามารถบันทึกรายละเอียดได้ มีดังนี้

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 1640 ผลของการระเบิดทำให้เกิดการถล่มของเถ้าและหินลาวาลงสู่อ่าวฟันกะ ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนเกิดสึนามิซัดกระหน่ำเมืองจนมีผู้เสียชีวิตกว่า 700 ชีวิต ปริมาณหินที่ถูกพ่นขึ้นมาคือ 2.9 ลูกบาศก์กิโลเมตร ตามมาด้วยการระเบิดขนาดย่อมในปี 2694, 1765 และปี 1788

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 1856 เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ เป็นผลให้บ้านเรือนทางตะวันออกไหม้เสียหาย 17 หลังคาเรือน เสียชีวิตมากกว่า 20 คน และมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก

หลังจากการระเบิดขนาดเล็กอีกในปี 1888, 1905, 1919, 1922, 1923 และ 1924 แล้ว การระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 17 มิถุนายน 1929 เถ้าและควันไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง 13 กิโลเมตร ทำให้เถ้าภูเขาไฟตกทับบ้านเรือนกว่า 1,900 หลัง คอกปศุสัตว์ 136 คอก รวมทั้งเรือกสวนไร่นาอีกเป็นจำนวนมาก แต่มีผู้เสียชีวิตเพียง 2 รายเท่านั้น จากนั้นก็มีการระเบิดขนาดไม่ใหญ่นักอีกกว่า 20 ครั้ง และการกระตุกตัวครั้งสุดท้ายคือเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2002 ไม่มีการระเบิด มีเพียงแต่แผ่นดินไหวขนาด 3.0 ริกเตอร์ เท่านั้น

ตามข้อมูลที่ว่ามาจึงเชื่อได้ว่า วันที่ 12 ตุลาคมปีนี้ ทุกอย่างที่นี่จะสงบเงียบปลอดภัยครับ ท่านสารวัตร

----------------------------------------------------------
ที่มาเรื่องราวและข้อมูล
https://www.facebook.com/nares.sattayarak

---------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติมเที่ยว ฮอกไกโด (Hokkaido) ญี่ปุ่น

1506 เที่ยว ฮอกไกโด (Hokkaido) ญี่ปุ่น ปี 2015

1910 เที่ยว ฮอกไกโด (Hokkaido) ญี่ปุ่น ปี 2019

---------------------------------------------