iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

เที่ยวชมธรณีกับ อาจารย์ Nares Sattayarak ชุดเวียดนามเหนือ 2018

 

รวมบทความชุดเที่ยวชมธรณีของ อาจารย์ Nares Sattayarak ในชุดเที่ยวเวียดนามเหนือ 2018 คลิกอ่านตามหัวข้อได้เลยครับ

----------------------------------------------------------

เสาศิลาอัฐเทพ (Thach Son Than) เวียดนาม

อุทยานธรณีกาวบั่ง เวียดนาม

ข้าวสารพระร่วงที่ป้อมดอนกาว (Don Cao Fortress) ดงวาน เวียดนาม

ธรณีวิทยาใน อุทยานธรณีดงวาน (Dong Van Karst Plateau Geopark: DVKP Geopark)

กวนบ่า (Quản Bạ) จังหวัดฮาซาง เวียดนาม

อนุสาวรีย์เยาวชนอาสา (Tuong Dai Thanh Nine Xung Phong) เวียดนาม

เทศกาลระลึกบิดาแห่งเวียดนาม ที่วัดฮุง เมืองเวียดตรี จังหวัดฝูโต เวียดนาม

หม่าปี่เล้ง (Ma Pi Leng) เส้นทางม้าฟืดฟาด เวียดนาม

เที่ยวชมธรณีกับ อาจารย์ Nares Sattayarak ชุดเวียดนาม

----------------------------------------------------------
ที่มาเรื่องราวและข้อมูล
https://www.facebook.com/nares.sattayarak