iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

หม่าปี่เล้ง (Ma Pi Leng) เส้นทางม้าฟืดฟาด เวียดนาม

เป็นหนึ่งในจุดขายของอุทยานธรณีดงวาน ตั้งอยู่บนเส้นทางระหว่างอำเภอเหมี่ยวแว็กกับดงวาน มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร นับเป็นเส้นทางที่วกเวียนและอันตราย แต่ก็เต็มไปด้วยภูมิประเทศของขุนเขาและหุบเหวที่สวยงาม หุบเขาที่ลึกที่สุดในบริเวณนี้ หรืออาจกล่าวที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คือ หุบเขาตูซาน (Tu San canyon) ซึ่งทิ้งตัวดิ่งชันลงไประหว่าง 70-90 องศา และลึกลงไปร่วม 700 เมตร จากการกัดเซาะของแม่น้ำโญเคว (Ngo Que) ที่ไหลตามระนาบเลื่อนโญเคว ที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 20 ล้านปีมาแล้ว
หินปูนที่พบเห็นในบริเวณนี้เป็นของหมวดหินโต๊กตั๊ด (Toc Tat Fm.) สะสมตัวในทะเลของยุคดีโวเนียนตอนปลาย (ประมาณ 365 ล้านปีมาแล้ว) ณ จุดชมวิวหม่าปี่เล้งนี้ เราจะสามารถมองเห็นเขื่อนกักเก็บน้ำขวางลำน้ำโญเคว เพื่อใช้ประโยชน์น้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 32 เมกะวัตต์
ชื่อของสถานที่แห่งนี้มีหลายความหมาย บ้างก็ว่า หมายถึง “สะพานจมูกม้า” บ้างก็ว่า “ม้าจมูกเย็น” (ที่ฟังแล้วไม่เข้าใจว่าต้องการสื่อความหมายอะไร) หรือ “หุบเขาแห่งซากม้า” แต่ข้าพเจ้าชอบชื่อตามจั่วหัวที่ตัวเองคิดเองมากกว่า เพราะ สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเส้นทางสายนี้เมื่อม้าเดินทางมาเห็น ก็จะทำจมูกฟืดฟาดด้วยความหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อ

----------------------------------------------------------

เที่ยวชมธรณีกับ อาจารย์ Nares Sattayarak ชุดเวียดนามเหนือ 

...

----------------------------------------------------------
ที่มาเรื่องราวและข้อมูล
https://www.facebook.com/nares.sattayarak