iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

เสาหินปอมเปอี (Pompeii’s Pillar) แห่งเมืองอเล็กซานเดรีย อียิปต์

เสาหินปอมเปอี ผู้ยืนหยัดท้าทายน้ำมือมนุษย์และพระแม่ธรณี

เสาหินปอมเปอี (Pompeii’s Pillar) แห่งเมืองอเล็กซานเดรีย อียิปต์ ตั้งอยู่บนเนินเขา Serapeum ซึ่งดูสายตาเปล่าๆ แล้วเชื่อว่าประกอบขึ้นด้วยหินมาร์ลไม่แสดงชั้น เนื้อหินในปัจจุบันมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีมาก แต่ก็ยังแข็งแรงตั้งมั่นในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ทางด้านเหนือของเนินเขานี้ มองเห็นแนวระนาบเลื่อนปกติ (Normal fault) โดยหินที่อยู่ด้านเหนือจะเคลื่อนตัวลงต่ำ แนวเลื่อนนี้ ยังต่อเนื่องขึ้นไปถึงชั้นหินที่ก่อวางทับบนยอดเนินหิน ซึ่งคงจะถูกปรับให้เป็นแนวระนาบ จนทำให้กำแพงยุบตัวออกจากกันประมาณ 10 เซนติเมตร ไม่แน่ใจว่าระนาบเลื่อนนี้จะเกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13-14 ครั้งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ จนเป็นผลให้ประภาคารแห่งอเล็กซานเดรีย ที่เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า ที่อยู่ถัดไปทางเหนืออีกประมาณ 4 กิโลเมตร พังทลายพินาศลงสิ้น

จากหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่า บนเนินเขานี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของวิหาร Serapeum ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของชาวโรมัน เมื่อประมาณ 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช สิ่งก่อสร้างนอกตัวอาคารประกอบด้วย เสาหินปอมเปอี ซึ่งเป็นแท่งหินแกรนิตกลม 1 แท่ง มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานหิน 2.71 เมตร ยาว 20.46 เมตร ตั้งวางอยู่บนฐานของแท่งหินแกรนิต กับหินควอร์ตไซต์ และมีแท่งหินแกรนิตไนส์อีกหนึ่งแท่ง รองรับเสาหินดังกล่าว รวมความหนาของตัวฐานจะประมาณ 6 เมตร ทางด้านใต้ของเสาหินมีสฟิงซ์อีกสองตัว ทั้งคู่ต่างก็ถูกสลักมาจากหินแกรนิตเพียงก้อนเดียว

หินแกรนิตที่ใช้ในการแกะสลักนี้ พิสูจน์ได้ว่านำมาจากภูเขาที่เมือง Aswan ที่อยู่เหนือน้ำขึ้นไปตามแม่น้ำไนล์เป็นระยะทางกว่า 600 กิโลเมตร หินแกรนิตคือหินที่มีส่วนประกอบของแร่หลัก 3 ตัว ในอัตราส่วนร้อยละดังในภาพประกอบ สำหรับสีแดง หรือชมพูที่เห็นนั้น มาจากผลึกขนาดใหญ่ของแร่อัลคาไลน์เฟลด์สปาร์ ที่กระจายตัวฝังอยู่ทั่วเนื้อหิน

นักโบราณคดียังไม่มั่นใจว่าวิหาร Serapeum ถูกทำลายย่อยยับไปด้วยใคร ระหว่างชนชาวคริสต์ที่ก่อจราจลขึ้นมา หรือว่าเป็นกองทหารโรมัน เมื่อประมาณค.ศ. 391 ในขณะที่ ทั้งเสาหินและสฟิงซ์ยังคงอยู่ยืนหยัดคงทน ปรากฏการณ์ที่โหดร้าย จากทั้งน้ำมือมนุษย์และพระแม่ธรณีมาได้อย่างเหลือเชื่อ จริงอย่างนี้ไหมครับ ท่านสารวัตร

 
.

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

รวบรวมข้อมูลและภาพ www.iok2u.com

-------------------------------------------------

รวมบทความ นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward