iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ทะเลสาบโทยะ กับเกาะนากาจิมะ ฮอกไกโด ญี่ปุ่น 

 

ทะเลสาบโทยะกับลาวาโดม สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นหน้าขึ้นตาอีกแห่งหนึ่งของฮอกไกโด ญี่ปุ่นก็คือ ทะเลสาบโทยะกับเกาะนากาจิมะ ซึ่งว่าตามความจริงแล้วทะเลสาบโทยะ คือทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟ มีลักษณะเกือบกลม มีขนาดประมาณ 10 X 11 ตารางกิโลเมตร น้ำลึกสุด 180 เมตร ส่วนเกาะนากาจิมะ (Nagajima Islands) นั้นก็คือ ภูเขารูปโดมที่เกิดจากลาวาและตะกอนภูเขาไฟ (Lava dome volcano) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบโทยะ

ทั้งทะเลสาบและเกาะนากาจิมะ (ในรายละเอียดแล้วประกอบขึ้นด้วยเกาะขนาดใหญ่ 4 เกาะ) นั้นปรากฎขึ้นมาในโลกพร้อมๆกัน ซึ่งนักธรณีวิทยาอาจเล่าเรื่องนี้ได้ ดังนี้

A เมื่อประมาณ 110,000 ปีก่อน เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ ตามมาด้วยการยุบตัวของปากปล่อง
B เกิดทะเลสาบน้ำจืดเมื่อแสนปีก่อน
C พื้นทะเลสาบถูกยกตัวขึ้นเมื่อ 45,000 ปีก่อน ทำให้เกิดเนินนูนขึ้นกลางทะเลสาบ
D เมื่อ 40,000 ปีก่อน เกิดการระเบิดของภูเขาไฟอีกหลายครั้งทำให้เกิด ลาวาโดม และภูเขาไฟรูปกรวย
E ภูเขาไฟอุสุเกิดขึ้น เมื่อ 19,000 ปีมาแล้ว ทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบสูงขึ้น ก่อให้เกิดตะพักตะกอน ซึ่งพบเห็นได้ในปัจจุบันที่ความสูง 56 เมตร จากระดับน้ำทะเลสาบ
F น้ำในทะเลสาบลดระดับลงเรื่อยๆ จนมาอยู่ในระดับปัจจุบัน

ภูเขาไฟอุสุ (Usu Stratovolcano) มีความสูง 733 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบโทยะ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 19,000 ปีมาแล้ว และภายในศตวรรษที่ผ่านมา มีการระเบิด 4 ครั้ง การระเบิดครั้งสำคัญคือเมื่อปี 1910 ซึ่งทำให้เกิดน้ำพุร้อนที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮอตฮิตมาจนถึงปัจจุบัน และในปี 2000 ที่มีแผ่นดินไหวเป็นระยะๆ 4 วัน ก่อนที่จะมีการระเบิดต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 4 เดือน สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนและถนนหนทาง เกิดภูเขา เนินดินขึ้นใหม่ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน แต่ก็โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต สถานที่ที่ควรแวะเยือนก็คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาภูเขาไฟวิทยาโทยาโกะ (Toyako Volcano Science Museum) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบโทยะ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562นี้ ก็ตั้งใจไว้ว่าจะไปทดลองนั่งในห้องที่เขาจำลองให้มีแผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์นะครับท่านสารวัตร 

.

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

รวบรวมข้อมูลและภาพ www.iok2u.com

-------------------------------------------------

รวมบทความ นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak)

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward