iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

ข้าวสารพระร่วงที่ป้อมดอนกาว (Don Cao Fortress) ดงวาน เวียดนาม

ข้าวสารพระร่วงที่ป้อมดอนกาว (Don Cao Fortress) ดงวาน เวียดนาม ข้างหลังหรือว่าด้านเหนือของ เมืองดงวาน มีเขาหินปูนเล็กๆลูกหนึ่งชื่อว่า “ดอนกาว” บนยอดเขามีป้อมหินที่สร้างโดยทหารฝรั่งเศสเมื่อเกือบ 100 ปีมาแล้ว หลังจากการเข้ายืดครองเอาเวียดนามเป็นเมืองขึ้นในปีค.ศ. 1887 ฝรั่งเศสก็ได้ทะยอยสร้างตึก อาคาร และป้อม เพื่อใช้ป้องกันและต่อสู้กับประชาชนเจ้าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างปีค.ศ. 1903-1905 จากการนำของชาวม้งที่ชื่อ ซุงมีจัง (Sung Mi Chang)

ป้อมดอนกาวตั้งอยู่บนยอดเขา ที่มีความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1925 โดยใช้ก้อนหินปูนวางต่อกันและเชื่อมประสานด้วยปูนขาวและวัสดุในท้องถิ่น เมื่อเวลาผ่านไป ป้อมแห่งนี้ก็ผุพังเสื่อมสลายตามกาลเวลาเกือบไม่เหลือซาก จนกระทั่งในปีค.ศ. 2013 ก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่เป็นบางส่วน

หินปูนที่ประกอบเป็นภูเขาลูกนี้ เกิดสะสมตัวในทะเลตื้นในยุคเพอร์เมียน ในรายงานของกรมธรณีวิทยาและแร่ของเวียดนามระบุว่า อยู่ในยุคเพอร์เมียนตอนปลาย และอ้างว่ามีอายุ 270-260 ล้านปีมาแล้ว ส่วนจุดขายด้านธรณีวิทยาของเขาลูกนี้ กรมฯ บอกว่า พบซากบรรพชีวินมากมายของสัตว์เซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ในทะเล (แต่สูญพันธุ์ไปแล้วจากโลกนี้เมื่อประมาณ 245 ล้านปีก่อน) สัตว์ที่ว่านี้มีชื่อเรียกง่ายๆว่า “ฟูซูลินิด” ลักษณะโดยส่วนใหญ่จะคล้ายๆกับเมล็ดข้าวสาร นักธรณีวิทยาไทยให้ชื่อว่า “คดข้าวสาร” ที่ร้านขายของเก่าในสุโขทัยจะมีวางขายเป็นเม็ดๆ เรียกว่า “ข้าวสารพระร่วง” ขายเม็ดละ 10 บาท

ในหินก้อนแรกที่พบหล่นอยู่ข้างทางเดินขึ้นป้อมโบราณนั้น พบว่ามีข้าวสารพระร่วงเต็มไปหมด ซึ่งลักษณะเช่นนี้ จะแสดงว่าตะกอนและซากบรรพชีวินเหล่านี้ควรจะสะสมตัวในบริเวณที่มีน้ำตื้น คลื่นแรง แต่เมื่อเดินขึ้นไปถึงฐานของป้อม กลับพบหินที่ประกอบขึ้นมาเป็นภูเขดอนกาวมีลักษณะเป็นชั้นหนามากและตั้งชันในแนวดิ่ง นอกจากนี้ ยังพบเศษซากของบรรพชีวินชนิดอื่นเพิ่มขึ้นเช่น ปะการัง หอยสองฝา และยังพบเม็ดปูนรูปเหลี่ยมขนาดใหญ่อาจถึง 10 เซ็นติเมตร กระจายตัวคละคลุกไปในชั้นหิน ทำให้การวิเคราะห์สภาพและตำแหน่งการสะสมตัวเปลี่ยนไปจากบริเวณทะเลตื้น เป็นบริเวณน้ำลึกที่มีความลาดชันของท้องทะเลสูงแทน

เป็นนักธรณีวิทยาก็ได้เปรียบกว่าคนทั่วไปตรงนี้แหละครับ พี่น้อง ใครต่อใครมาที่นี่ ก็เห็นแต่วิวทิวทัศน์ นาขั้นบันได หินและซากป้อมโบราณอายุร้อยปี นักธรณีฯไพล่ไปมองเห็นแนวรอยเลื่อน เห็นตะกอนและสัตว์ทะเลอายุหลายร้อยล้านปี

----------------------------------------------------------

เที่ยวชมธรณีกับ อาจารย์ Nares Sattayarak ชุดเวียดนามเหนือ 

----------------------------------------------------------
ที่มาเรื่องราวและข้อมูล
https://www.facebook.com/nares.sattayarak