iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

ทะเลสาบโทยะ กับเกาะนากาจิมะ ฮอกไกโด ญี่ปุ่น 

 

 

ทะเลสาบโทยะกับลาวาโดม สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นหน้าขึ้นตาอีกแห่งหนึ่งของฮอกไกโด ญี่ปุ่นก็คือ ทะเลสาบโทยะกับเกาะนากาจิมะ ซึ่งว่าตามความจริงแล้วทะเลสาบโทยะ คือทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟ มีลักษณะเกือบกลม มีขนาดประมาณ 10 X 11 ตารางกิโลเมตร น้ำลึกสุด 180 เมตร ส่วนเกาะนากาจิมะ (Nagajima Islands) นั้นก็คือ ภูเขารูปโดมที่เกิดจากลาวาและตะกอนภูเขาไฟ (Lava dome volcano) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบโทยะ

ทั้งทะเลสาบและเกาะนากาจิมะ (ในรายละเอียดแล้วประกอบขึ้นด้วยเกาะขนาดใหญ่ 4 เกาะ) นั้นปรากฎขึ้นมาในโลกพร้อมๆกัน ซึ่งนักธรณีวิทยาอาจเล่าเรื่องนี้ได้ ดังนี้

A เมื่อประมาณ 110,000 ปีก่อน เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ ตามมาด้วยการยุบตัวของปากปล่อง
B เกิดทะเลสาบน้ำจืดเมื่อแสนปีก่อน
C พื้นทะเลสาบถูกยกตัวขึ้นเมื่อ 45,000 ปีก่อน ทำให้เกิดเนินนูนขึ้นกลางทะเลสาบ
D เมื่อ 40,000 ปีก่อน เกิดการระเบิดของภูเขาไฟอีกหลายครั้งทำให้เกิด ลาวาโดม และภูเขาไฟรูปกรวย
E ภูเขาไฟอุสุเกิดขึ้น เมื่อ 19,000 ปีมาแล้ว ทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบสูงขึ้น ก่อให้เกิดตะพักตะกอน ซึ่งพบเห็นได้ในปัจจุบันที่ความสูง 56 เมตร จากระดับน้ำทะเลสาบ
F น้ำในทะเลสาบลดระดับลงเรื่อยๆ จนมาอยู่ในระดับปัจจุบัน

ภูเขาไฟอุสุ (Usu Stratovolcano) มีความสูง 733 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบโทยะ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 19,000 ปีมาแล้ว และภายในศตวรรษที่ผ่านมา มีการระเบิด 4 ครั้ง การระเบิดครั้งสำคัญคือเมื่อปี 1910 ซึ่งทำให้เกิดน้ำพุร้อนที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮอตฮิตมาจนถึงปัจจุบัน และในปี 2000 ที่มีแผ่นดินไหวเป็นระยะๆ 4 วัน ก่อนที่จะมีการระเบิดต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 4 เดือน สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนและถนนหนทาง เกิดภูเขา เนินดินขึ้นใหม่ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน แต่ก็โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต สถานที่ที่ควรแวะเยือนก็คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาภูเขาไฟวิทยาโทยาโกะ (Toyako Volcano Science Museum) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบโทยะ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562นี้ ก็ตั้งใจไว้ว่าจะไปทดลองนั่งในห้องที่เขาจำลองให้มีแผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์นะครับท่านสารวัตร 

----------------------------------------------------------
ที่มาเรื่องราวและข้อมูล
https://www.facebook.com/nares.sattayarak

---------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติมเที่ยว ฮอกไกโด (Hokkaido) ญี่ปุ่น

1506 เที่ยว ฮอกไกโด (Hokkaido) ญี่ปุ่น ปี 2015

1910 เที่ยว ฮอกไกโด (Hokkaido) ญี่ปุ่น ปี 2019

---------------------------------------------