iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

ธรณีวิทยาเสกมนต์ขลัง เปลี่ยนให้เกาะฮาโกดาเตะกลายเป็นแผ่นดิน ฮอกไกโด ญี่ปุ่น


กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ที่บริเวณนอกชายฝั่งของแผ่นดินใหญ่ฮอกไกโด ได้เกิดการระเบิดพลุ่งพล่านขึ้นมาจากท้องทะเล เศษหิน ลาวาและเถ้าธุลีที่ถูกพ่นขึ้นสู่อากาศนั้น ท้ายที่สุดก็ตกลงมาทับถมกัน จนเกิดเป็นเกาะขนาด 2X5 ตารางกิโลเมตร มีชื่อว่า เกาะฮาโกดาเตะ พบหลักฐานที่แสดงว่าชนเผ่าโจมง (Jomon) ซึ่งเป็นมนุษย์ยุคหินเก่า เคยอาศัยอยู่ในเกาะนี้จนถึง 5,000 ปีที่แล้ว จากนั้น พ่อมดธรณีวิทยาก็เสกมนต์ทำให้กระแสน้ำที่พัดขนานหรือทำมุมเฉียงกับชายฝั่งทะเล (Long shire current) จนเกิดสันทราย (Sand bars) งอกออกมาจากแผ่นดินและตัวเกาะ จนกระทั่งสันทรายทั้งสองเชื่อมตัวเป็นหนึ่งเดียว ทำให้เกิดสันทรายรูปโค้งที่มีส่วนกลางคอดแคบ ที่นักธรณีวิทยาเรียกว่า สันดอนเชื่อมเกาะ (Tombolo) เมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมา จนในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นที่พักอาศัยหลักของชาวฮาโกดาเตะไปนู่นแน่ะ

อย่างนี้แล้วชาวบ้านชาวเมืองจะไม่ระลึกถึงบุญคุณของเจ้าพ่อธรณีวิทยาก็เกินไปละ จริงไหมครับ ท่านสารวัตร

----------------------------------------------------------
ที่มาเรื่องราวและข้อมูล
https://www.facebook.com/nares.sattayarak