iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

เทศกาลระลึกบิดาแห่งเวียดนาม ที่วัดฮุง เมืองเวียดตรี จังหวัดฝูโต เวียดนาม

เทศกาลระลึกบิดาแห่งเวียดนาม ที่วัดฮุง เมืองเวียดตรี จังหวัดฝูโต เวียดนาม (Hung Temple, Viet Tri city, Phu Tho Province) ตามตำนานเล่าขานว่าเมื่อประมาณห้าพันปีมาแล้ว มีขุนพลมังกรแห่งทะเลใหญ่ ได้อภิเษกสมรสกับราชธิดาของเทือกเขาสูงจนมีโอรสด้วยกัน 100 พระองค์ ครอบครองแผ่นดินตั้งแต่ลุ่มน้ำแยงซีเกียงตลอดจนอินโดจีนทั้งหมด แต่ต่อมาด้วยความที่มีภูมิหลังต่างกัน ทำให้ทั้งสองพระองค์ต้องแยกทางกัน โอรสครึ่งหนึ่งได้เสด็จตามพระมารดาไปสู่ขุนเขา ที่เหลือติดตามพระบิดาไปยังทะเลตะวันออก กระนั้นก็ตาม ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่กลายมาเป็นบรรพบุรุษของชาวเวียดนาม ต่อมาโอรสองค์โตได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระเจ้าหุ่ง ซึ่งมีพระปรีชาสามารถยิ่งนัก สามารถปกครองให้ความสงบสุขแก่ชาวเวียดนามในยุคนั้น

จวบจนถึงปัจจุบัน จึงได้มีเทศกาลระลึกถึงวันสวรรคตของพระองค์ทุกปี ในวันที่ 10 เดือนที่สาม ตามปีปฏิทินทางจันทรคติ ที่วัดฮุง เมืองเวียดตรี จังหวัดฝูโต (Hung Temple, Viet Tri city, Phu Tho Province)

----------------------------------------------------------

เที่ยวชมธรณีกับ อาจารย์ Nares Sattayarak ชุดเวียตนามเหนือ 

 

----------------------------------------------------------
ที่มาเรื่องราวและข้อมูล
https://www.facebook.com/nares.sattayarak