iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

เที่ยวยอดภูเพียงบ่อบะเวน เมืองปากซอง จัมปาสัก สปป.ลาว

ปากซองบนยอดภูเพียงบ่อบะเวน ที่ใต้ดินเป็นลาวาหินบะซอลต์ที่วัดอายุได้ตั้งแต่ 16 ล้านลงมาจนถึงไม่กี่หมื่นปี นอกจากนี้ บริเวณใจกลางของภูเพียงยังมีภูเขาไฟรูปกรวยขนาดปากปล่องไม่กี่ร้อยเมตร จำนวนร่วม 20 ลูก วางตัวประปรายในแนวประมาณ 350 องศา เช่น ภูดิน ภูเทวดา ภูอาจารย์เด คณะของเราจะเดินทางลงเขาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวการไหลของลาวา เป็นระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร (เส้นทางไม่ปรากฎให้เห็นในแผนที่ เพราะเป็นเส้นทางลำลองและเพิ่งจะตัดใหม่ วิ่งจากยอดเขาลงไปหาน้ำตก โดยมีความแตกต่างของระดับความสูงกว่า 1,000 เมตร น่าจะไม่เห็นหน้าผาเลย เพราะข้าพเจ้าเดาว่าเส้นทางนี้คงจะลาดเอียงลงตามการไหลของลาวา) เพื่อยลโฉมน้ำตกเซป่องไล่ กับเซพะ น้ำตกที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำเซเปียน และเราจะกินข้าวกล่องหรือข้าวเหนียวไก่ย่างที่น้ำตกใดน้ำตกหนึ่ง

จากภาพของแผนที่ภูมิประเทศที่แนบประกอบโพสต์นี้ ผู้ที่เข้าใจในเรื่องแผนที่น่าจะสังเกตเห็นและอธิบายได้ชัดเจนว่า หลังจากมีการยกตัวของชั้นตะกอนของกลุ่มหินโคราชแล้ว แม่น้ำโบราณของห้วยหมากค่า ห้วยวังเงา ห้วยต๊กล๊ก ได้กัดเซาะชั้นหินจนเกิดการผุพังทำลาย จนแผ่นดินบริเวณนี้กลายเป็นภูเขายอดเรียบ มีแม่น้ำโบราณกัดหินผาของกลุ่มหินโคราชจนกลายเป็นหุบเขาที่ลึกร่วมสองร้อยเมตร จากนั้นจึงมีลาวาบะซอลต์ที่ไหลจากภายในเปลือกโลกขึ้นมาตามรอยแตกในใจกลางของภูเพียงบ่อละเวน และไหลท่วมท้นลงไปสู่ที่ราบด้านล่าง จากแผนที่จะเห็นว่าแม่น้ำเซเปียนที่อาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้าแล้วนั้น ต้องเบี่ยงหนีลาวาไปทางตะวันออก เชื่อแน่ว่า ในบางจุด เซเปียนคงจะต้องกัดเซาะหินลาวาที่ไหลทับหินโคราชบ้าง ตัวอย่างเช่น ที่ตาดเซป่องไล่ ในขณะที่ตาดเซพะที่อยู่ปลายน้ำลงไปนั้น จะเป็นน้ำตกที่เกิดจากรอยแตกในชั้นหิน และความแตกต่างในด้านความคงทนต่อการกัดเซาะผุพังทำลายระหว่างหินทรายกับหินโคลนเท่านั้น

----------------------------------------------------------
ที่มาเรื่องราวและข้อมูล
https://www.facebook.com/nares.sattayarak