iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

Innovation เริ่มต้นธุรกิจด้วยคำถาม ทำไม (Start With Why)

เริ่มต้นธุรกิจด้วยคำถาม ทำไม (Start With Why) เป็นแนวคิดโดย ไซมอน ซิเน็ค ที่ได้เสนอโมเดลดูเรียบง่ายแต่ทรงพลัง เหมาะสำหรับผู้นำองค์กร นักบริหาร นักสร้างแรงบันดาลใจ เริ่มจากแนวคิดการตั้งคำถามหลักว่า “ทำไม” มาใช้หาความต้องการของการสร้างตลาดและจัดทำผลิตผล เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการลูกค้าที่แท้จริง แนวคิดนี้จะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่าย

แนวคิดนี้อธิบายได้ตามรูป The Golden Circle (เป้าวงกลมทองคำ) โดยการเริ่มต้นด้วยการถามว่าทำไม จะเริ่มจากด้านในเป้าวงกลม และค่อยขยายออกมาด้านนอกวงกลม (Inside Out) ตามลำดับคือ Why > How > What มีรายละเอียดดังนี้

1. ทำไม (Why) เราควรที่จะสามารถบอกได้ว่า เพราะอะไรถึงทำ ทำไมต้องทำ ทำไมต้องสนใจ มันสำคัญยังไง

2. อย่างไร (How) เราควรรู้ว่ามีแนวทางใดที่จะใช้แก้ไขปัญหาจากข้อ 1 ที่มี (Why) 1 ดูว่าจากแนวทางที่คิดไว้มี อะไรจะสามารถสร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (What) และหากให้ดีที่สุดควรทำโดยให้มีความแตกต่าง (Differentiation) กับสิ่งที่เคยมีมาแล้ว

3. อะไร (What) เราควรรู้ว่ากำลังทำอะไร สร้างหรือพัฒนาอะไร สินค้าหรือบริการอะไร ต้องการคนเข้ามาทำอะไร

ปัจุบันเราจะเห็นว่าหลายองค์กร มีแนวคิดและการสื่อสารจากนอกวงกลมกลับเข้าไปข้างใน คือจาก What ไป How ไป Why ซึ่งจะพบว่าอาจทำให้การพัฒนาธุรกิจมีปัญหา ขยายตัวได้ไม่ดีพอ แถมพบว่าหลายส่วนนอกจากทำจาก How ไป What แล้วยังไม่ทราบหรือคิดถึงแก่นที่มาเริ่มต้นคือ Why น่าเป็นห่วงในการจัดการแบบนี้

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Innovation การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)

-------------------------------------------------